Взаємозв'язок суспільства і природи - BrainHouse
Skip to Content

Взаємозв’язок суспільства і природи

Постійний антагонізм між суспільством і природою має довгу історію. Попри те, що дані системи є частиною матеріального світу, розуміння природи у вузькому сенсі означає лише сукупність певних умов для людини. Там, де природа для суспільства виступає зовнішнім середовищем, перебуваючи поза системою, вона ж включає людське суспільство, немов частина власної системи. У будь-якому випадку, вплив одного на інше – тільки підтвердження їх функцій, таких, як обмін інформацією і енергією.

Умовно, в різні історичні епохи розуміння всієї складності взаємодій між суспільством і природою зводилося до певних постулатів. Античні філософи сприймали природу і суспільство як єдине ціле (космологічний, натуралістичний підхід), або в розриві (релігійно-ідеалістичний підхід). Аристотель наділяв властивістю мати душу як людей, так і тварин. Тваринна, рослинна, а також розумна душа – це все про розуміння єдності між природою і суспільством. Чи можливий в питаннях використання природи крайній аскетизм за принципом Діогена, який вважав, що для щастя людині необхідно звести свої потреби до мінімуму?

Переважаючий вплив релігійної компоненти в період Середньовіччя дав поштовх до думки, що природа – є щось нижче, ніж людина. Повернення до античних ідеалів в епоху Відродження, безумовно, торкнулося і теми природи, в тому числі взаємодій природи і людського суспільства. Гармонія, досконалість, єднання, і естетичний аспект. Подальша дисгармонізація призвела до частково споживчого відношенню до природи і численних експериментів. Новий час постав як епоха, коли підкорення природи в контексті її вивчення, а також розробки, стало базовою метою.

Виснаження природних ресурсів призвело до розуміння важливості їх збереження і усвідомлення природокористування як основи існування людського суспільства. Задоволення потреб людини як в минулому, так і в нинішній час, можливо лише в процесі використання природних ресурсів. З розвитком виробничих сил і культури суспільства, таким чином, залежність людини від природи не зменшується, а зростає, що призводить до кількісної та якісної перебудови біосфери в цілому.

Дотримання законів природокористування дозволить більш ефективно (і раціонально) використовувати ресурси. Схематично, М. Ф. Реймерс визначає ці закони таким чином:

  • ресурси є обмеженими,
  • правило базового обміну свідчить, що розвиток виробничих сил відповідає природно-ресурсному потенціалу суспільного прогресу,
  • розвиток суспільства обумовлений зростанням наукоємності.

Важливим є закон зниження енергетичної ефективності використання природи. Кількість енергії, витраченої на промисловість, і сільське господарство, невпинно зростає. З огляду на те, що таке зростання не може бути нескінченним, приходить час енергозберігаючих технологій.

У той же час, відповідно до закону спаду природно-ресурсного потенціалу, ресурси стають все менш доступними і вимагають більше витрат для їх видобутку, логістики (як приклад: вичерпування підземних вод).

Рівновага в системі суспільство-природа – постійно змінне співвідношення, іншими словами, динамічне. Така динаміка обмежена тиском господарства на середовище проживання людини. Збереження рівноваги означає баланс природних, або змінених людиною, природних процесів, які дають можливість існування екосистем. Вчені акцентують, що етап фізичного виснаження природних ресурсів цілком може статися до настання тієї фази, коли експлуатація ресурсів стане нерентабельною. Слід звернути увагу на запобігання спустошень, розрядки озонового екрану і зміни клімату. Розумна достатність в споживанні суспільством ресурсів – це вічний пошук джерела людської мудрості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Back to top