Солі: класифікація і хімічні властивості - BrainHouse
Skip to Content

Солі: класифікація і хімічні властивості

Електроліти, які дисоціюють на аніони кислотного залишку і катіони металів у водному розчині. Розглянемо класифікацію солей, а також їх хімічні властивості. 

1.Визначення

Солі — складні речовини, молекули складаються з кислотних залишків і атомів металів. У окремих випадках вони можуть містити водень. Солі — іонні з’єднання, тому іони кислотних залишків і іони металу сполучені між собою. 

Наприклад:

 • Гідрокарбонат натрію NaHCO3 
 • Карбонат калію K2CO3

2. Класифікація

Солі — продукт часткового/повного заміщення металом атомів водню кислоти. 

Розрізняють наступні види:

 • Середні солі. Металом заміщені усі атоми водню. Na2CO3, KNO3 і так далі.
 • Кислі солі. Заміщені частково, тому цей вид солей може утворювати тільки двух- або багатоосновні кислоти. NaHCO3, NaH2PO4 и т. д.
 • Подвійні солі. Атоми водню заміщені двома різними металами. NaKCO3, KAl (SO4) 2 і т. д.
 • Основні солі. Це продукт неповного або часткового заміщення кислотними залишками гідроксильних груп. Аl (OH) SO4, Zn (OH) Cl і так далі

3. Міжнародна номенклатура

Назва солей походить від латинської назви елементу кожної кислоти. Розглянемо на прикладі: NaCl – хлорид натрію, СаCl2 – хлорид кальцію, NH4Cl хлорид амонія.

Двоосновні солі містять частку “бі” або “гідро”: Mg (HCl3) 2 – бікарбонат або гідрокарбонат магнію.

Коли в триосновній кислоті тільки один атом водню заміщений на метал, то по міжнародній номенклатурі додають приставку “дигидро” : KH2PO4 – дигидрофосфат калію.

4. Хімічні властивості солей

 • Реагують з металами, при цьому активніший метал витісняє з солі менш активний. Визначають активність металів по ряду стандартних електронних потенціалів;
 • реагують з водорозчинними підставами, при цьому сильніші підстави витісняють з солі слабкіші. У реакцію вступають солі, які у дії лугів дають нерозчинні гідроксиди :

MgCl2 + 2naoh = Mg (OH) 2↓ + 2nacl; NH4Cl + KOH = NH3↑ + H2O + KCl

 • реагують з кислотами. Один продукт виділяється у вигляді газу або осаду, тоді реакція вважається закінченою:

Na2CO3 + 2HBr = 2NaBr + H2O + CO2↑; BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl

 • обмінні реакції, коли солі вступають в реакцію один з одним, при цьому відбувається утворення важкорозчинних солей:

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl

 • при незначному нагріванні гідрокарбонати перетворюються в карбонати:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2↑ + H2O

CaCO3 → CaO + CO2↑

 • карбонати розкладаються до оксиду і вуглекислого газу при високих температурах;
 • згідно з таблицею електрохімічного ряду напруги металів, розкладання нітратів залежать від активності металу, що входить до складу солі:

 метал лівіший за магній : 2nano3 = 2nano2 + O2↑

 метал між магнієм і міддю : 2cu (NO3) 2 = 2cuo + 4no2↑ + O2↑

 метал правіший за мідь : 2agno3 = 2ag + 2no2↑ + O2↑

Висновок:

Солі — тверді речовини, які при звичайних умовах не мають кольору. Деякі іони надають солям певне забарвлення. Нітрати, солі натрію, калію, рубідія, цезію і амонія NH4+ розчинні. Також розчинні тільки фосфати і сульфіди лужних металів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Back to top