Природні ресурси і їх використання
Skip to Content

Природні ресурси

Загальні поняття підлягають ретельній класифікації за рядом ознак. Загальноприйняте пояснення значення, наприклад, природних ресурсів – це предмети і сили природи, які використовуються людиною, проте не створені нею, але ймовірно, можуть бути здобуті суспільством. При цьому, ресурси можуть використовуватися спочатку і безпосередньо для споживання (як питна вода, рослини, що використовуються в їжу або в медичних цілях, або повітря, а точніше, кисень). Землю і водні ресурси в широкому сенсі сприймають як засоби праці, а деревину і мінерали – як предмети праці. У той же час, водні ресурси – це також джерело енергії, як і сонячна енергія. Будь-які ресурси в комплексі – це окрема тема рекреації.

Таким чином, ресурси можна класифікувати за їхньою приналежністю до базових категорій – водні і земельні ресурси, рослинний і тваринний світ, мінеральні ресурси. Природні ресурси можуть бути замінними і незамінними, при цьому одні ресурси можуть заміняти інші і навпаки. Згідно з правилом інтегрального ресурсу, використання ресурсів в одних цілях може виключити (або утруднити) їх використання в інших цілях. Для визначення раціонального вибору таких замін використовують таку класифікацію: вичерпні ресурси і невичерпні. За таким же принципом приймають рішення про використання певних ресурсів в тих чи інших цілях в межах єдиних екосистем.

Підсумовуючи сказане вище, задоволення потреб людини і суспільства можливе лише в процесі природокористування. Розвиток виробничих сил збільшує залежність суспільства від природних ресурсів. Практично вся сучасна технологія базується на дослідженнях, які не впливають на глобальну екосистему в їх експериментальній стадії. Їхня важливість підтверджена тим фактом, що багато речовин на перший погляд безпечні для природи, але при ретельному розгляді питання виявляється, що їх утилізація і переробка – величезне завдання. Забруднення навколишнього середовища – одна з причин кризи природокористування. Під забрудненням ми маємо на увазі хімічну, механічну, фізичну, інформаційну або біологічну зміну характеристик навколишнього середовища, викликану природними або штучними процесами. Такі зміни призводять до погіршення функцій навколишнього середовища по відношенню до людини (або до іншого об’єкта, який ми розглядаємо в якості об’єкта, що підпадає під негативний вплив забруднень середовища).

Також, забруднення середовища слід розуміти як його співвідношення з певним об’єктом сприйняття, як матеріальна, біологічна або соціальна система. Наприклад, для одних організмів надходження тепла у водойми – корисний фактор, а для інших – це вже теплове забруднення, згубне для їх розвитку.

Головні забруднювачі навколишнього середовища – безумовно, підприємства енергетики і металургії, а також підприємства хімічної промисловості, які забруднюють середовище небезпечними токсинами – фосгеном, вінілхлориду, фенолом, аміаком і т.д. Рівень обладнання таких компаній очисними установками не відповідає реальним потребам екосистем.

Джерелом небезпеки для природи також є військова діяльність, залишаючи матеріальні залишки (наприклад, боєприпаси в морях, які небезпечні безпосередньо для людей, а також не дають можливості проводити сільськогосподарські роботи і перешкоджають рибному промислу). Слід брати до уваги і негативні наслідки хімічного фактора військових дій – це залишки вибухових речовин і залишкових продуктів вибухів, продукти горіння, залишки палива тощо.

Негативний вплив на глобальну екосистему призводить до масштабних екодеструктивних процесів, таких, як зміна клімату на всій планеті, зміна електромагнітної системи планети, зміна кількісних характеристик атмосфери, літосфери і гідросфери, а також зміна буферних (захисних) систем планети – питання про зменшення озонового шару постійно на порядку денному.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Back to top